Sollerö Idrottsförening

bildades 1922. I föreningens ägo finns Idrottsparken med en föreningslokal, ett sportcafé, två fotbollsplaner, ishockeyplan och elljusspår, skidspår och frisbeegolfbana. Vidare finns båthus med kyrkbåtar.
Föreningens idrottsliga verksamhet bedrivs i olika sektioner, fotboll, rodd, orientering och skidor.
Ett motionslopp, Siljan Runt, genomförs den första lördagen i juni varje år.

Nuvarande stadgar Sollerö IF

Förslag nya stadgar Sollerö IF (att antas på årsmöte 2019)

Medlemsavgiften är:

200:- för seniormedlem (över 20 år),
150:- för pensionärer och ungdom,
400:- för familj. (inkluderar barn upp till och med 20 år)

Sektionsavgifter för aktiva utövare:
Rodd 100kr
Fotboll 100kr

Bankgiro: 800 – 1919, uppge fullständigt personnummer vid inbetalning på samtliga medlemmar (krävs av Svenska Idrottsförbundet) uppgifterna kan mejlas på medlem@solleroif.se

Föreningens Swishnummer: 1234 64 13 61

Även frivilliga bidrag mottages tacksamt!

Använd gärna vårt webbformulär