Huvudstyrelse för Sollerö IF 2018

 • Ordförande: Magnus Birkeholm
 • Vice ordförande: Conny Bondeson
 • Sekreterare: Mäjt Iversen
 • Ledamot: Ove Granström, Jan-Erik Häll, Margit Brottar, Lars-Åke Palm, Gunnar Israelsson
 • Suppleanter: Therese Nielsen, Torsten Kjellgren
 • Kassör utanför styrelsen: Irene Bäck Goth
 • Valberedning: Jon Böhlmark, Thomas Nielsen
 • Revisor: Danne Svensson

Sektioner och kommittéer

 • Ungdomsfotboll: Margit Brottar, Thomas Nielsen, Sandra Svensson
 • Rodd: Magnus Birkeholm, Conny Bondeson, Per Hjelm
 • Siljan Runt: Mäjt Iversen, Ove Granström, Pontus Bråmer
 • Fastigheter och inventarier: Conny Bondeson är sammankallande