Styrelse

Styrelsen för Sollerö IF 2016

Ordförande: Pontus Bråmer
Vice ordförande: Conny Bondeson
Sekreterare: Star Anneli Andersson
Ledamot: Ove Granström, Thomas Nielsen, Jacob Bäverstam
Suppleanter: Magnus Birkeholm, Per Andersson

Kassör utanför styrelsen: Irene Bäck Goth
Valberedning: Jon Böhlmark
Revisor: Danne Svensson, Lars-Erik Björkvist

Ordförande och ledamöter för sektioner

Fotboll: Thomas Nielsen, Margit Brottar, Jamie Calder, Jon Böhlmark
Rodd: Magnus Birkeholme, Carina Melin, Conny Bondeson, Per Hjelm
Rugby: Jacob Bäverstam, Per Andersson, Martin Gallagher
Cykel: inga förslag därför ingen cykelsektion
Orientering: Mötet beslutar att Orienteringssektionen läggs vilande

Föreningen har även två aktiva kommittéer (arbetsgrupper) under huvudstyrelsen

Siljan Runt: Mäjt Iversen, Ove Granström, Pontus Bråmer
Fastigheter och inventarier, (före detta Parken-kommittén): Conny Bondesson är sammankallande

Comments are closed