Styrelsen för Sollerö IF 2017

 • Ordförande: Pontus Bråmer
 • Vice ordförande: Conny Bondeson
 • Sekreterare: Star Anneli Andersson
 • Ledamot: Ove Granström, Jan-Erik Häll, Per Andersson, Margit Brottar, Lars-Åke Palm
 • Suppleanter: Magnus Birkeholm, Anders Stenberg
 • Kassör utanför styrelsen: Irene Bäck Goth
 • Valberedning: Jon Böhlmark, Thomas Nielsen
 • Revisor: Danne Svensson, Lars-Erik Björkvist

Ordförande och ledamöter för sektioner

 • Ungdomsfotboll: Margit Brottar,Mäjt Iversen, Jamie Calder, Marina Melander
 • Seniorfotboll: Jon Böhlmark, Jan-Erik Häll, Benjamin Grundtman
 • Rodd: Magnus Birkeholme, Carina Melin, Conny Bondeson, Per Hjelm
 • Rugby: Per Andersson, Martin Gallagher, Jacob Bäverstam
 • Föreningen har även två aktiva kommittéer (arbetsgrupper) under huvudstyrelsen
 • Siljan Runt: Mäjt Iversen, Ove Granström, Pontus Bråmer
 • Fastigheter och inventarier, (före detta Parken-kommittén): Conny Bondesson är sammankallande