Huvudstyrelse för Sollerö IF 2018

 • Ordförande: Magnus Birkeholm
 • Vice ordförande: Conny Bondeson
 • Adjungerad sekreterare: Mäjt Iversen
 • Ledamot: Ove Granström, Margit Brottar, Lars-Åke Palm, Gunnar Israelsson, Therese Nielsen
 • Adjungerad kassör: Irene Bäck Goth
 • Valberedning: Jon Böhlmark, Thomas Nielsen
 • Revisor: Danne Svensson

Sektioner och kommittéer

 • Ungdomsfotboll: Margit Brottar, Thomas Nielsen, Sandra Svensson
 • Rodd: Magnus Birkeholm, Conny Bondeson, Per Hjelm
 • Siljan Runt: Mäjt Iversen, Ove Granström, Pontus Bråmer, Conny Bondeson
 • Fastigheter: Conny Bondeson, Magnus Birkeholm, Gunnar Israelsson, Ove Granström