En fantastisk påskhelg är till ända och förhoppningsvis har vi alla laddat batterierna i solskenet. Mycket folk i rörelse både på Gesundaberget och Siljan med olika aktiviteter.

Längdspåren runt ön är fortfarande helt magiska, ett stort tack till Sollerö IF’s spårgrupp som gjort ett suveränt jobb denna vinter!

Rodden, delar av de aktiva är på träningsläger i Tjeckien.

Fotbollen, träningarna är igång på Prästholmen och alla lirare är superglada att få köra igång.

Siljan Runt är fullt – köp och sälj av startplatser är i full gång. Ett första möte med funktionärsgruppen har varit och det behövs fler funktionärer med ansvarspost, vill man vara en del av det får man gärna höra av sig.

Kom även ihåg att betala medlemsavgiften.

Tillsammans är vi starka!
Magnus Birkeholm, ordförande Sollerö IF

Då har det gått 1 månad sedan årsmötet och styrelsen har hunnit med ett konstituerande möte.

Som vice ordförande valdes Conny Bondeson, sekreterare Mäjt Iversen, kassörer Irene Bäck-Goth och Therese Nielsen.

Firmateckning, attestordning och nivåer på beställningar/avrop beslutades.

På det efterföljande styrelsemötet var det genomgång av årsmötesprotokollet samt revisionsberättelse med upprättande av Punkt/åtgärdslista, återkommer med den under våren.

Mötesplan fram till halvårsmöte i Augusti upprättades med några tätare möten under Mars o April för att sätta strukturen och prioritera fokusområden för året. Det påpekades under årsmötet om dålig lukt i Parken varvid OCAB, ett bolag som arbetar med försäkringsbolag, har besiktigat Parken, de konstaterade i ett första utlåtande på plats att det är otillräcklig ventilation i lokalen och att det inte är mögel men vi inväntar den slutliga rapporten efter att de undersökt spånet från trossbotten under dansgolvet.

Roddsektionen har varit på den avslutande deltävlingen i roddmaskins-SM med framstående placeringar och personliga rekord. Barmarksträningen ger styrka och resultat. Flertalet av roddarna skall på ett efterlängtat träningsläger i Tjeckien på vatten den 1-7 April.

Ungdomsfotbollen drar igång utomhussäsongen 21/3 på Prästholmens konstgräs, även det efterlängtat av de aktiva.

Kom ihåg: Föräldramöte på fotbollen 20/3 och det flyttade mötet för rodden den 21 mars.

Siljan Runt är nästan fullt, det återstår 3 platser på 7 milaren sedan är det 5000 cyklister som invaderar Sollerön den 2 Juni.

Din hjälp behövs om vi skall fixa arrangemanget!

Tillsammans är vi starka!
Magnus Birkeholm, ordförande Sollerö IF