Huvudstyrelse för Sollerö IF 2021

 • Ordförande: Helene Tjäder
 • Ledamöter: Marit Andersson, Linnea Malm Stolt, Ove Granström, Anders Lundqvist
 • Suppleanter: Margit Brottar, Magnus Birkeholm
 • Valberedning: Zandra Kadfalk (ordförande), Therese Nielsen, Dan Stenback, Jörgen Sålder och Svea Granström
 • Föreningsrevisor: Danne Svensson (ordinarie), Mathias Pers (suppleant)
 • Auktoriserad revisor: Slott Sofie Lindberg PWC

Sektioner och kommittéer

 • Fotboll: Margit Brottar, Marina Melander, Daniel Jansson, Jeanette Dahlström
 • Skidor: Linnea Malm Stolt, Dan Zetterström, Jonas Hägglund
 • Rodd: Maria Boork, Tolla Per Larsson Boork, Magnus Birkeholm, Frida Helghe
 • Siljan Runt: Mäjt Iversen, Ove Granström, Magnus Birkeholm, Helene Tjäder
 • Fastigheter: Magnus Birkeholm, Gunnar Israelsson, Ove Granström