Huvudstyrelse för Sollerö IF 2018

 • Ordförande: Magnus Birkeholm
 • Vice ordförande: Gunnar Israelsson
 • Adjungerad sekreterare: Mäjt Iversen
 • Ledamot: Margit Brottar, Lars-Åke Palm, Therese Nielsen
 • Suppleant: Marit Andersson, Tatjana Summermatter
 • Valberedning: Thomas Nielsen
 • Intern revisor: Danne Svensson (ordinarie), Simon Gromer (suppleant)
 • Extern revisor: LR Revision

Sektioner och kommittéer

 • Ungdomsfotboll: Margit Brottar, Thomas Nielsen, Mäjt Iversen
 • Rodd: Per Hjelm, Yvonne Sahr Throgen, Magnus Birkeholm
 • Siljan Runt: Mäjt Iversen, Ove Granström, Magnus Birkeholm, Axel Brottar
 • Fastigheter: Magnus Birkeholm, Gunnar Israelsson, Ove Granström