Huvudstyrelse för Sollerö IF 2020

  • Ordförande: Magnus Birkeholm
  • Ledamöter: Margit Brottar, Lars-Åke Palm, Marit Andersson och Gunnar Israelsson
  • Suppleanter: Tatjana Summermatter, Helene Tjäder och Linnea Malm Stolt
  • Valberedning: Zandra Kadfalkt (ordförande), Therese Nielsen, Dan Stenback och Jörgen Sålder (ledamöter)
  • Föreningsrevisor: Danne Svensson (ordinarie), Thomas Nielsen (suppleant)
  • Auktoriserad revisor: LR Revision & Redovisning

Sektioner och kommittéer

  • Ungdomsfotboll: Margit Brottar, Thomas Nielsen, Anna Jonsson, Marina Melander
  • Rodd: Per Hjelm, Yvonne Sahr Throgen, Magnus Birkeholm
  • Siljan Runt: Mäjt Iversen, Ove Granström, Magnus Birkeholm, Axel Brottar
  • Fastigheter: Magnus Birkeholm, Gunnar Israelsson, Ove Granström