Rapport från SIF

Då har det gått 1 månad sedan årsmötet och styrelsen har hunnit med ett konstituerande möte.

Som vice ordförande valdes Conny Bondeson, sekreterare Mäjt Iversen, kassörer Irene Bäck-Goth och Therese Nielsen.

Firmateckning, attestordning och nivåer på beställningar/avrop beslutades.

På det efterföljande styrelsemötet var det genomgång av årsmötesprotokollet samt revisionsberättelse med upprättande av Punkt/åtgärdslista, återkommer med den under våren.

Mötesplan fram till halvårsmöte i Augusti upprättades med några tätare möten under Mars o April för att sätta strukturen och prioritera fokusområden för året. Det påpekades under årsmötet om dålig lukt i Parken varvid OCAB, ett bolag som arbetar med försäkringsbolag, har besiktigat Parken, de konstaterade i ett första utlåtande på plats att det är otillräcklig ventilation i lokalen och att det inte är mögel men vi inväntar den slutliga rapporten efter att de undersökt spånet från trossbotten under dansgolvet.

Roddsektionen har varit på den avslutande deltävlingen i roddmaskins-SM med framstående placeringar och personliga rekord. Barmarksträningen ger styrka och resultat. Flertalet av roddarna skall på ett efterlängtat träningsläger i Tjeckien på vatten den 1-7 April.

Ungdomsfotbollen drar igång utomhussäsongen 21/3 på Prästholmens konstgräs, även det efterlängtat av de aktiva.

Kom ihåg: Föräldramöte på fotbollen 20/3 och det flyttade mötet för rodden den 21 mars.

Siljan Runt är nästan fullt, det återstår 3 platser på 7 milaren sedan är det 5000 cyklister som invaderar Sollerön den 2 Juni.

Din hjälp behövs om vi skall fixa arrangemanget!

Tillsammans är vi starka!
Magnus Birkeholm, ordförande Sollerö IF