Bli sponsor

Sollerö Idrottsförening bildades 1922 och i år fyller vi 100 år vilket vi kommer fira extra under året.

Föreningen har senaste åren haft fokus på att renovera och uppdatera befintliga lokaler och arenor för att matcha en modern idrottsförenings krav och behov i enlighet med Riksidrottsförbundets värderingar inför Strategi 2025.

Sollerö IF är en flersektionsförening där vi i dagsläget bedriver ledarledd verksamhet inom fotboll, rodd och längdskidåkning. Utöver det är Sollerö IF även med i Cykel- och Orienteringsförbundet. Vi är öppna för att starta upp fler verksamheter om intresse finns.

Utöver verksamhet inom ovan nämnda idrotter är Sollerö IF även stolt arrangör av ”Siljan Runt – En motionsrunda på cykel” med 5.000 deltagande cyklister (de år vi inte är drabbade av en pandemi).

Vår förenings värdegrund kan brytas ner till följande:

GLÄDJE – I allt vi gör ska vi finna glädjen. Finns glädjen bidrar det till fortsatt deltagande.

GEMENSKAP – Tillsammans ska vi skapa en social träffpunkt där alla är delaktiga och bidrar med sin kreativitet till våra aktiviteter och vår miljö.

TRYGGHET – Genom öppenhet och jämlikhet skapar vi en sammanhållning som man vill vara en del av.

UTVECKLING – Föreningen strävar efter utveckling inom alla områden. I idrottsutövande ska varje individ på sin nivå nå personlig utveckling. Föreningen ska ha en hållbar och modern utveckling både vad gäller ekonomi och organisation.

Nu har ni möjlighet att vara en del av denna 100-årings resa inför kommande år och våra planer att nå nya höjder gällande antal utövare, idrottsliga prestationer samt underhållande och utvecklande evenemang i en fantastisk miljö.

Välkommen att ta del av våra sponsorerbjudanden!