Om föreningen

Sollerö IF bildades 1922 och har sina aktiviteter förlagda främst på Idrottsparken och på Lerön. Sen hösten 2018 har idrottsparkens danssal förvandlats till ett förstadie av en sporthall. Under våren 2019 fortsätter resan mot att salen blir en sporthall för alla möjliga aktiviteter. Vid idrottsparken finns två fotbollsplaner, en isrink, frisbeegolfbana och elljusspår. Från idrottsparken kan du även om vintern tillåter hoppa på skidspår som är dragna på ön. Föreningen anlägger även längdskidspår på golfbanan vid Sollerö camping. På Lerön har föreningen båthus med kyrkbåtar och scullers.

Rodd och fotboll är de sektioner som idag har organiserade och tränarledda aktiviteter, men du kan även som medlem representera föreningen i skidor, orientering och cykling eftersom föreningen är medlem i dessa specialidrottsförbund fastän ingen organiserad aktivitet bedrivs.

Förutom sektionerna har föreningen två kommittéer:

  • Siljan Runt kommittén som fått i uppdrag att leda arbetet med att genomföra “Siljan Runt – en motionsrunda på cykel” årligen den första lördagen i juni.
  • Fastighetskommittén som fått i uppdrag att sköta planering och förvaltning av föreningens anläggningar.

Nya stadgar

På årsmötet 25 februari 2024 beslutades om uppdatering av stadgarna. Utgångspunkten för våra stadgar är Riksidrottsförbundets standardstadgar som omarbetats för att passa Sollerö IFs verksamhet.

Nedan kan ni läsa nuvarande stadgar:

Stadgar Sollerö IF antagna på årsmöte 25 februari 2024.