Föreningens organisation

Huvudstyrelse för Sollerö IF

 • Ordförande: Magnus Birkeholm
 • Ledamöter: Margit Brottar, Marit Andersson, Helene Tjäder och Gunnar Israelsson (tillika vice ordförande)
 • Suppleanter: Tatjana Summermatter och Linnea Malm Stolt
 • Adjungerad sekreterare: Mäjt Iversen
 • Valberedning: Zandra Kadfalkt (ordförande), Therese Nielsen, Dan Stenback och Jörgen Sålder (ledamöter)
 • Föreningsrevisor: Danne Svensson (ordinarie), Thomas Nielsen (suppleant)
 • Auktoriserad revisor: LR Revision & Redovisning

Sektioner och kommittéer

 • Ungdomsfotboll: Margit Brottar, Thomas Nielsen, Anna Jonsson, Marina Melander
 • Rodd: Per Hjelm, Yvonne Sahr Throgen, Magnus Birkeholm
 • Siljan Runt: Mäjt Iversen, Ove Granström, Magnus Birkeholm, Axel Brottar
 • Fastigheter: Magnus Birkeholm, Gunnar Israelsson, Ove Granström