Föräldramöte för fotbollsspelare

Föräldramöte för fotbollsspelare

Kl. 18.00 drar vi igång med mingel så vi lär känna varandra lite och kl. 19.00 börjar mötet.

Vi presenterar bland annat vår verksamhetsplan, verksamhetsidé och årshjul.

Välkomnar alla nya och gamla spelare, nu rullar vi igång säsongen!